Vətəndaş Cəmiyyəti MƏKTƏBİ 

 

BİZİM MİSSİYAMIZ

Müxtəliflik, dözümlülük və inklüzivlik prinsiplərini rəhbər tutan gürcü gəncləri üçün vətəndaş tərbiyəsini inkişaf etdirmək yolu ilə vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi və demokratiya və qanunun aliliyinin təbliği

MƏQSƏDİMİZ

  • Gənclərin vətəndaş cəmiyyətinə fəal cəlb edilməsi

  • Gənc liderlərin yetişdirilməsi

  • Etnik azlıqların demokratik proseslərdə iştirakının artırılması

  • Ən çox yanan mövzularda dərin bilik əldə etmək, təcrübə mübadiləsi və gənclərin səslərini eşitdirmək üçün güclü bir platformanın yaradılması

 
 

ƏLAQƏ

Georgia, Tbilisi; 24 Aleksandre Kazbegi

Thanks for submitting!

©2019 by School of Civil Society.