ონლაინ კონფერენცია პოლიტოლოგ გელა ვასაძის მონაწილეობით

სამოქალაქო საზოგადოების სკოლამ გამართა ონლაინ კონფერენცია პროგრამა ზუუმ-ის მეშვეობით, პოლიტოლოგ გელა ვასაძის მონაწილეობით თემაზე “ახალი პოლიტიკური რეალობა კორონავირუსის ფონზე”. სკოლა აგრძელებს კონფერენციებისა და სემინარების ტარებას ამ ფორმატში ახალგაზრდების, მოწვეული ექსპერტებისა და საზოგადო-პოლიტიკური მოღვაწეების მონაწილეობით.

©2019 by School of Civil Society.